GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

Heti alkalmak a tanévben

Istentisztelet: vasárnap 10 óra

Kishittan: vasárnap 10 óra

Nagyhittan: vasárnap 11.15 óra

Felnőtt bibliaóra: kedd 15 óra

Ifjúsági alkalom imaközösséggel, (gitár-énektanulás lehetőség): vasárnap, istentisztelet után

Konfirmáció: megbeszélés szerint (gyermek-felnőtt)

Családlátogatás: megbeszélés szerint


Havi alkalmak a tanévben

Családi istentisztelet: minden hónap első vasárnap, 10 óra (úrvacsorai istentisztelet)

Gyülekezeti hejdejó: Családi istentisztelt után

Családi terefere: minden hónap első vasárnap, 11 óra
(Beszélgetés a Fokolare Közösség Életigéjéről. www.fokolare.hu Minden hónapban kiosztásra kerül egy rövid igemagyarázat; erről beszélgetünk Jézus Krisztus közösségeiben kávé, forró csoki, sütemény mellett. Énektanulás igény szerint.

Taize ima-ének együttlét: minden hónap második kedd, este 7 óra

Lelki kibeszélő műhely: hónap utolsó péntek, 18 óra

Baba-mama szeretetkör: minden hónap 3. kedd, 10 óra

Éves alkalmak

Tanévnyitó istentisztelet, szeptember első vasárnap, 10 óra (agapé a templomkertben).
(Ifjú házasok megajándékozása. Előző évben házasságot kötött fiatal párokat külön is hívjuk az alkalomra.)

Ökumenikus napok: szeptember 18. (az önkormányzat előtti téren).

Gyülekezeti buszkirándulás: október 8. szombat

Reformáció ünnepe: október 31. hétfő este 18 óra

Ifjúsági szeretetvendégség: november második kedd, este 18 óra

 

Mikulás ünnepség: ádvent második vasárnap, december 4-én, 10 óra

Karácsonyi szeretet együttlét, gyermekek szolgálatával: Szenteste du. 4 óra

Imahét: január

Húsvéti ünneplés- meglepetés gyerekeknek: Húsvét vasárnapja, 10 óra

Gyülekezeti csendesnapok (minden korosztálynak): áprilisi vagy májusi hétvége, Béthel-Piliscsaba.

Konfirmáció: Pünkösd

Templomlátogató nyíltnap: június első vasárnapja, 10 óra, agapé bográcsolással a templomkertben, haranglátogatás.

Nyáron: házi bibliaórák, „Egy szirom harmónia”- alapítványi program, országos egyházi alkalmak, gyermek és ifjúsági konferenciák, gyülekezeti helydejó, baba-mama szeretetkör és lelki kibeszélő műhely megbeszélés szerint.

 

(Abban az esetben, ha kérik, leveleinket a továbbiakban elektronikus úton küldjük, ehhez szíveskedjenek az e-mail címüket megadni.)

 

Szeretettel kérem Hittestvéremet, írja be naptárába alkalmainkat, és jöjjön el a mindenható Isten drága alkalmaira!

Adományait szeretettel fogadjuk, számlaszámunk 11716008-22462655

Isten kegyelméből építkezéseinket 85%-ban befejeztük, már csak a tetőszerkezet rendbetétele áll előttünk, ez 15 millió forint kiadást jelent gyülekezetünknek.

 

Budapest, 2011. augusztus 20.

Imádkozó szeretettel: Börönte Márta

lelkész

Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus Egyházközség
1161 Budapest, Hősök tere 11.
Telefon: 405-48-77

Gyülekezeti lelkész: Börönte Márta

Lelkészi hivatali órák: kedd, péntek 16-18 óráig. (Kizárólag előzetes egyeztetés után.) Csütörtök szabadnap.
http://gyertyafeny.lutheran.hu ; http://rakosszentmihaly.lutheran.hu
OTP átutalási szám: 11716008-22462655
A gyülekezet alapítványa: Csillaggyertyafény
1%
18197316-1-42

Szerkesztette: Jamrik M.