11

Gyertyafény

vissza
2001. Advent
A Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus Egyházközség lapja
1. szám


A gyertya fénye


Jézus mondja:"Én vagyok a világ világossága." (Jn. 8, 12.) A gyertya meghitt fényében sokminden történik. A születés örömétől a gyász fájdalmáig minden. Gyertyát gyújtunk születésnapon. Gyertya ég a síron.

Kedves Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus Gyülekezet! Velünk is megtörténik, hogy alkalomról alkalomra Isten Szent Lelke összegyűjt bennünket, és ilyenkor ég a gyertya az oltáron, a gyülekezeti teremben az asztalon. Mindig ég a gyertya, ha együtt vagyunk. Vajon miért...? Ádvent van. Ilyenkor különösen sok alkalom nyílik a gyertyagyújtására. Az ádventi estékben igét olvasni, ádventi énekeket énekelni lila gyertyák mellett csodálatos. És ekkor Isten kegyelméből egy másik Fény, egy másik Világosság is kitárulkozik előttünk. A gyertya fénye mellett a Fény. A világos szobában a Világosság. Krisztusról írok a világ Világosságáról, Aki egyre közelít. A szeretetét megmutató Jézusnak pedig mi is kitárulkozhatunk.


Legyen gyülekezetünk újságának a címe GYERTYAFÉNY. Ahogy hívogat a sötétségből a világosságba a gyertya fénye, úgy hívogasson Isten házába a mi Gyertyafény újságunk. Egy parányi fénynek micsoda ereje van! - Hoffsümmer nyomán maradt fenn az alábbi gondolatébresztő kis történet:

"A világ egyik sarkába beférkőzött a komor, hátborzongató, áthatolhatatlan, hideg sötétség Dacosan megülte magát, feketesége bénítóan áradt szét mindenre. Ebben a nyomorúságban egyszer csak feltünt egy picinyke fénypont. Kicsi volt és gyengécske, de fénylett. Egy arra botladozó meg is jegyezte: - A világ végénél jobb helyet is kereshettél volna magadnak, hallod-e! - Miért? - rebegte a kis fény. - Világítok, mert fény vagyok. És mert fény vagyok, világítok. Nem azért világítok, mert valamit el akarok érni, hanem világítok, mert ez boldoggá tesz... Fogcsikorgatva, mindent elsöprő, hatalmas, fekete erejét bevetve támadt rá a komor, hátborzongató, áthatolhatatlan, hideg sötétség a fénypontra. De akárhogy is erőlködött, tehetetlennek bizonyult a picinyke fénnyel szemben."

Urunk, Jézusunk! Te, aki lehoztad az örök élet fényét, tedd fényessé pislákoló hitünket!

Börönte MártaRövid látogatás

Az
Ünnep
végigsétál
a tereken és az
utcákon. Benézett az
ablakon, belépett az
ajtókon.Volt, aholmeg-
pihent, volt, ahonnan
gyorsan továbbsietett.
elcsitította a sze-
leket, szépre
festette

az

eget és a felhőket.
Elsimította az
aggódó ráncokat
néhány arcon,
örökre lezárt
néhány fáradt
szempárt, és
megállt, hogy gyö
nyörködjön kisgyer-
mekek mosolygós
álmaiban. Kibékített
néhány veszekedőt,
és nem értette,
mások miért miatta
vesznek össze.
Az utcán lépkedve
betakart néhány
fázó hontalant,
és enni adott né-
hány éhezőnek.
Volt, aki ellépdelt
mellette, észre
sem vette. Volt
aki rég nem látott
ismerősként üdvözölte.
Végül bepillantott
boldog és boldogtalan,
nyugodt és nyugtalan
álmokba, majd
észrevétlenül kisétált
a terekről és az utcákról.
Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus Egyházközség
1161 Budapest, Hősök tere 11.
Telefon: 405-48-77
Lelkészi hivatali órák: kedd16-18 óráig, péntek 16-18 óráig

Készítette: Jamrik M.