11

Gyertyafény

vissza

2002. Húsvét
A Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus Egyházközség lapja
2. szám


Isten kezében

Zöld mező. Aranysárga napsugarak. Csörgedező hűs forrás. A nyáj békésen legelészik. Minden nyugodt. A pásztor szeme a tájon nyugszik. A nyájnak pásztorra van szüksége, mert állandó veszélyben van. A karám körül ólálkodik a tolvaj. Gyakran vadállat jön pusztítani. A pásztornak mindig éberen kell figyelni ezért kezében botot tart, és megsuhogtatja, ha ellenség jön. Sss… A pásztorbot csodálatos valami. A tévelygő bárány lábát is elkapja, ha rossz útra tér, és visszahúzza a biztonságot adó karámba.

A hívő ember Pásztora az Úr. Az Ő kezében a pásztorbotot golgotai keresztnek nevezik. Az Úr ezt a fát, vesszőt, botot csak saját Fiára rakta rá, senki másra. Sem Rád Testvérem, sem rám, sem a legnagyobb bűnösre. Ez a bot jele az ÖRÖK SZERELEMNEK, hogy nem kell félni még a halál árnyékában sem. "Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget engem… Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy…" (23. Zsoltár 1-4). Tarts meg két kezedben, őrizz meg Uram!


Börönte Márta
Az életem Krisztusé

Porga Ferencné Testvérünknél jártam, hogy folytatódjék a "Tudja meg a jövő nemzedék, hogy ne felejtsék el Isten nagy tetteit" sorozat.

A konfirmációm jutalma

Nagy család második gyermekeként születtem meg Magyarkeresztúron. Bátorítok minden Testvéremet, hogy keresse ki ezt a falut, az én szülőfalumat! Így kísérjen gondolatban, és tudja, merre járunk hazánkban.
A családi házban hat gyermeket neveltek fel a szüleim hitben és szeretetben. Édesapám cipész volt, Esterházy herceg, gróf cipőjét is javította. Büszke volt rá.
A faluban nem volt templom. Így a Csorna járásban lévőVadosfára jártunk át templomba. Az utat szekéren tettük meg, de nagyon sokszor gyalogolni kellett. 3,5 kilométer oda, 3,5 kilométer vissza. Mindezt azért, hogy halljuk az Isten igéjét.
A konfirmáció, életem fontos napja lett. Az oltár fehér liliomokkal volt felöltöztetve. A lányok fehér ruhában járultak az első úrvacsora vételére. Sajnos a konfirmációi emléklapom a háború zűrzavaros idejében elveszett.
Magamban hordozok még ma is egy szép emléket a konfirmációi alkalom után, mivel szépen megtanultuk a Kátéra a válaszokat, jutalmat kaptunk. Elmehettünk az Esterházy herceg, gróf birtokára epret enni. Nagy boldogság volt ez abban az időben. Kosarunkat megrakhattuk, és epret vittünk a családnak.

"Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő ifjak,
és, ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak,
hogy Istenbe vessék bizalmukat;
ne felejtsék el Isten nagy tetteit,
és tartsák meg parancsolatait."
(Zsoltár 78, 6-7.)

Az emlék mellett, amit az élet viharos időszakában nem tudtak elvenni tőlem, az Krisztus volt. Nagyon szeretett mindig az Isten. Soha el nem hagyott. Igen szegényes körülmények között - egyszobás társbérletben, bizonyára van még aki emlékszik arra, mi ez - laktunk párommal a családalapítás első éveiben.


Isten megsegített, mert ma két gyermekemmel, unokámmal szép családi házban lakunk. Végig velünk volt az Úr.
Nagyon szép üzenetet kaptam ma is az Úrtól, könyvjelzőn:"Mi hozhat segítséget a legsötétebb éjszakában? A bizonyosság: Jézus jobban szeret engem, mint elgondolhatnám."
Bizony jobban szeret Jézus.

Nusi MamaHegyek között

Csak egy virág..., csupán egy szál virág volt,
Mely csábított a szakadék határán,
Gyanútlan gyermek játszva fut feléje,
És máris csúszik lefelé a mélybe
A meredek szirt omladékos hátán
(Hegyek közt járva, oh de sokszor látom,
Amikor az ember mit se sejtve lép ott,
Valami vonzó, csalogató szépség
Veszi körül a legtöbb szakadékot.)
Gyanútlan ember! Mélyre hullott bárány!
Ha fölülről egy kéz nem nyúl feléje,
Jaj, ki segít halálos zuhanásán!
Pedig..., pedig.., csupán egy kis virág volt,
Mely csábított a szakadék határán...

Így szoktál te is velünk tenni... Sátán...

Haluszka M. Rózsa

Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus Egyházközség
1161 Budapest, Hősök tere 11.
Telefon: 405-48-77
Lelkészi hivatali órák: kedd 16-18 óráig, péntek 16-18 óráig
Készítette: Jamrik M.