a rákosszentmihályi templom

Gyertyafény

A Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus Egyházközség lapja
11. évfolyam 1. szám 2011. Húsvét

Vissza a Gyertyafény újságokhoz

Vissza a tartalomhoz

A szív imája szavak nélkül

„A belso ima nem egyéb, mint benso barátság Istennel, amennyiben gyakran maradunk vele négyszemközt tudván azt, hogy szeret bennünket.” (Avilai Teréz)

Valami különös… Valami megfoghatatlan… Csodák csodája… Kettesben az Istennel! Felkerül a lila oltárteríto az oltárra és érezzük, most többet lehetünk imában a Mindenhatóval. A pörgo világban megállít a lila színu virág látványa az oltáron: Legyél többet kettesben az Úrral és lásd meg hogyan hordoz a mindennapokban!

Egyenes arányosság. Több imádság, nagyobb békesség. Hosszabb csendesség, növekvo boldogság. Titok ez!

Kedves Testvérem! Kipróbáltad már? Ne hidd el nekem, tapasztald meg!

A szavak nélküli imában megtörténik, hogy megkapjuk az élet egy szikráját, KÍ- SÉRTÉS A JÓRA. Jézus Krisztusért, az utolsó pillanatban haragvó érzések helyett a jót adjuk tovább. A golgotai kereszten Urunk elszenvedte, hogy így legyen. SZENVEDÉS A JÓÉRT.

Megtörtént az egyik osztályban, hogy egy tanár a rendbontó gyerekeket keményen fegyelmezte. Szabályokról, büntetésekrol beszélt. Utána egy játékot játszatott. A világ különbözo pontjain ismerik a fülbesúgós játékot. Az elso játékos elkezd egy mondatot, majd a másik a fülébe súgja. Így adják tovább. Megdöbbento mi marad a végére!

A tanár elindította a mondatot: “Aki rossz, botütést kap büntetésként!” A gyerekek tovább adták a mondatot, az utolsó elotti egy kislány volt. Kedves, alázatos, mindenkin segíto, csupa szív, harmóniában élo. Szíve szerint döntött, és így adta tovább: “Aki rossz, annak segítünk, hogy jó legyen.”

KÍSÉRTÉS A JÓRA. „A szeretet olyan százas izzó, amely akkor is muködik, ha nincsen benne áram.” (Kiss Ottó)

Szeretett Testvérem! Húsvét napján az üres sírnál a feltámadott Krisztus helyezze szívedbe az örök élet szikráját, legyél nagyon boldog az Úrban beteljesedett életedben!

Börönte Márta

(Képillusztrációk Lipódi Ildikó: Jöjj, beszélgessünk! címu könyvbol)

TANÍTÁS AZ ÚRVACSORÁRÓL

„Tudja meg ezt a jövo nemzedék, a születendo ifjak, és, ha felnonek, beszéljék el fiaiknak, hogy Istenbe vessék bizalmukat; ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancsolatait.”

(Zsoltár 78, 6-7.)

Az úrvacsora emlékezetet arra, hogy az önfeláldozó szeretet és a bunbocsánat az alapja és tartalma az újszövetségnek, vagyis az új közösségnek Isten és ember, valamint ember és emberek között… Az úrvacsorai hálaadásban mindig együtt van Jézus halálának hirdetése, a megrendülés buneink miatt, a bunbocsánat öröme és az új közösség átélése Istennel és egymás között. Agenda

Jézus – elso pillantásra – tulajdonképpen semmi rendkívülit nem tett, amikor azon a bizonyos éjszakán asztalhoz hívta tanítványait. Minden zsidó családfo legalább egyszer a páska ünnepén ezt tette. Az Egyiptomból való szabadulás emlékére a családapa bárányhúsból, kovásztalan kenyérbol és keseru füvekbol álló vacsorára hívta meg övéit. A bárány emlékeztette oket arra, hogy Egyiptomban az ajtófélfára kent bárányvér mentette meg egykor oseiket a kiirtástól; a kovásztalan kenyér arra, hogy hirtelen kellett a fáraó elol menekülniük, s nem várhatták meg, amíg megkel a kenyér; a keseru füvek, pedig a zsidók egyiptombeli élete keseruségére emlékeztettek. Utána négypohárnyi vörösbor állt minden résztvevo rendelkezésére, amely Isten kegyelmének négy megmutatkozására utalt, ahogy azt 2Móz 6,7-ben találjuk: „kiviszlek Egyiptomból… megmentelek a rabszolgamunkától… népemmé fogadlak titeket… és uratok leszek.” Itt vannak tehát a mi úrvacsoránknak a gyökerei.

Az úrvacsora – mai nyelven szólva – az egyház egyik legdemokratikusabb gyakorlata. Nem számít, hogy ki honnan jött, milyen színu a bore, mennyi a tudása, milyen gazdag, vagy mi a rangja. Mindnyájan eggyé formálódunk Jézus Krisztussal és egymással. Ahogy azt az apostoli üzenet megfogalmazta: „Nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem no, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban”. (Gal 3,28) Az úrvacsorában mindentol függetlenül mindenki megkapja a falat kenyeret és a korty bort – egyformán. Minden személyválogatás nélkül. Nincs protekció: Jézus mindenkinek felkínálja a közösséget a testében és vérében való részesedés által… Emberi gondolkodásunkat messze meghaladja ez a nagy titok: Az úrvacsorában magát adja az Úr, és közösséget vállal velünk.

„Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? S a kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? (I Kor 10,16). Az itt szereplo fontos görög szó megengedi, sot megkívánja, hogy ezeket a mondatokat így fordítsuk:

„Hát nem a Krisztus testébol ad részt nekünk a megáldott kenyér?

Ezeket a mondatokat úgy kell értenünk tehát, ahogy Jézus gyülekezete azokat értette: a kenyér és bor vétele beépít bennünket Jézus Krisztusba, s egyek leszünk vele. Aki ennél többet hall ki ezekbol a szavakból, az már spekulál. Aki kevesebbet, az megrövidíti Jézus ajándékát, amelyet olyan bokezuen és szívesen nyújt nekünk.

Az úrvacsorához járulóktól nem azt várja el az Úr, hogy büszkén mondják: idenézz, Úristen, milyen tiszta a lelkem! – hanem, hogy oszinte szívbol vallják és ismerjék el buneiket. Méltatlan nem az, aki bunös és rossz, hanem aki ezt nem látja be, s nem bízza rá magát egészen az úrvacsora Urára. Aki mindig arra vár, hogy egyszer majd csak méltóvá tisztítja magát az úrvacsorára… az egyre messzebb sodródik a kegyelem asztalától, az úrvacsorától.

Gémes István

Imádság

Ma, szent Megváltónk, miattunk gyaláztattál,
bunösök közé számláltattál és töviskoronával
megkoronáztattál.
Ma, jó Pásztorunk, életedet adtad
nyájadért, megfeszítettél
rablókkal együtt, és szent kezeid
általszegezték.
Ma, Kiengesztelonk, elvégezted munkádat
és testedet sziklasírba helyezték.
Jézus Krisztus, vess véget ma
hitetlenségünknek, hogy a
feltámadás napján résztvehessünk nagy
vacsorádon a mennyben!
Te, aki élsz és uralkodol az Atyával és a
Szentlélekkel
egy Istenként, örökkön-örökké.
Ámen.

(Mozarab liturgia)

JÉZUST A KERESZTRE SZEGEZIK

ŤKrisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem, azt az életet pedig amit most testben élek, Isten Fiában, aki szeretett engem és önmagát adta értem, való hitben élem.ť ( Gal ,2, 20).

Tested teljes hosszával fekszel a keresztre, Uram.
Íme:
Jól van ez így.
Nem vitás és nem kétes: számodra készült az
Teljes egészében elfoglalod s hogy még jobban

eggyé lehess vele, megengeded, hogy nagy gonddal reászegezzenek.

Jól végzett munka ez, Uram, lelkiismeretes.
Kínos pontossággal úgy illesz a keresztre, mint

gondosan mért, csiszolt és faragott munka egy mérnöki rajzra.

Igen: szükséged volt erre a szorgos pontosságra.
Most: Ne mozdulj többé! …

*

Ezenképpen kell nekem is testem, szívem s lelkem összeszednem.
És teljes valómban a kereszten függnöm már e

perctol fogva.

Szenvedésem fáját nem én választom meg.
Készen áll keresztem, méretemre szabva.
Minden nap minden percében te állítod elém s el

kell fogadnom.

De, Uram, jól tudod, nem könnyu az mindig.

S oly rövid e perc is; nincs ido a kérdést
hosszan mérlegelni.

De másutt, Uram, ugyan hogyan találnék rád,
Amikor te itt vársz? …
És közös erovel csak itt menthetjük meg majd

testvéreinket! …

Michel Quoist

JÉZUST MEGHAL A KERESZTEN

Ť…szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig; mégpedig a kereszthalálig.ť (Fil 2, 7-8)
ŤAbból ismerjük meg a szeretetet, hogy o az életét adta értünk, ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért.ť (I Ján. 3, 16)

Még néhány óra,
Még néhány perc
Még néhány pillanat.
Harminchárom hosszú éve
Tart e vívódás.
Harminchárom évet percrol-percre komolyan

leélve

Nem szabadulsz többé. Itt vagy életednek végén,

hosszú utadnak határkövénél.

Itt állsz a mezsgye végén, a szakadék szélén.
De hátra van még az utolsó lépés,
Az önfeláldozás utolsó tette,
Az élet végso mozdulata, mely a halálba visz.


Ingadozol.
Hosszú, hosszú ez a három óra, a haldoklás

órája;

Hosszabb, mint az élet három órácskája,
Vagy mint a létnek harminc hosszú éve.


Határozz már, Uram, hisz minden készen áll!
Készen! – legalább külsoleg…
Itt állsz mozdulatlan a magas kereszten,
De te meghaltál már minden külso tettnek; csak
a keresztbeakasztott két ág ölel még, mert

erre születtél.

Az élet még kering e felszegezett testben,
De mégis halj meg, immár halj meg, halandó

test és

Lépj az öröklét küszöbén át! ...


Az élet lángja lassan kialszik, fokonkint elhagyja

a még fájó tagokat;

Haláltól üldözve, sietve menekül a még dobogó

szívbe;

Szív, ó,
Végtelen szív,
Mint a világ, nehéz, hordozván annak nyomorát,

bunét…

Uram! Még egy kis erot!
Megváltója utolsó szavára vár ismeretlen,

tudattalan a nagy emberiség.

Testvéreid várnak rád! Itt vannak mind!
Atyád hajlik feléd és nyújtja a karját.
Válts meg! ...


Nézzétek:
Kezébe vette élete utolsó kis lángját,
Kezébe vette súlyos, szentséges Szívét
És
Lassan,
Fájdalmasan,
Egyedül a Föld és az Ég között
A kegyetlen éjszakában,
Orülten,
A szeretet szent és nagy orületében
Életét teszi,
Az egész világ bunének minden súlyát helyezi

ajkára

És a végso kiáltásban
MINDENT felajánlott:
…Atyám, kezeidbe ajánlom lelkemet! …

*

Krisztus meghalt értünk a magas kereszten.

*

Segíts, Uram, hogy én is meg tudjak halni érted,
Érted – és értünk…

Michel Quoist

Keresztedre nézek

Ez a legmélyebb pont a legmagasabb csúcs is.
Szemlélni keresztedet, Uram!
Ez a legmélyebb pont.
Mert félelmetes látni, hogyan fuldokolsz a kereszten,
ahová hutlenségem, árulásom, gyöngeségem vitt.
Megalázó tudni azt, hogy miattam szenvedsz
Miattam gyoz le téged a halál.
És rémiszto elképzelni is, hogy helyettem
a pokolra szálltál, mikor azt kiáltottad:
„Éli, éli, lamá sabaktáni!”
Ez a legmagasabb csúcs is.
Mert a súlyt, amit hordtam,
hogy buneimtol szabadulni nem tudok,
most levetted rólam örökre.

Ismeretlen szerzo
Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus Egyházközség
1161 Budapest, Hosök tere 11.
Telefon: 405-48-77

Gyülekezeti lelkész: Börönte Márta

Lelkészi hivatali órák: kedd, péntek 16-18 óráig. (Kizárólag elozetes egyeztetés után.) Csütörtök szabadnap.
http:// gyertyafeny.lutheran.hu; http://rakosszentmihaly.lutheran.hu
OTP átutalási szám: 11716008-22462655
A gyülekezet alapítványa: Csillaggyertyafény
1%
18197316-1-42


Szerkesztette: Jamrik M.