"Erős vár a mi Istenünk"

HÍREK

Vissza

Kedves hittestvérünk! "Segítsd meg népedet, áld meg örökségedet,
légy pásztora, és gondozd örökké!"

(Zsolt. 28,9)

Templomunk alapkőletételének 70. évfordulója alkalmából, a Biblia Évében szeretnénk köszönteni Reményik Sándor egyik versével:

Templomok

Én csak kis fatornyú templom vagyok.
Nem csúcsíves dóm, égbeszökkenő,
A szellemóriások fénye rám ragyog.
De szikra szunnyad bennem is: Erő.
S bár irigykedve holtig bámulom
A dómok súlyos, drága titkait,
Az én szívem is álmok temploma
És Isten minden templomban lakik.

Jubileumi, ünnepi alkalmainkra hívjuk fel szíves figyelmét Testvérünknek, abban a reményben, hogy naptárjába bejegyezze ezeket az időpontokat, és családjával részt vegyen a közös ünneplésben, az öröm óráiban.

Ó Urunk! Légy a mi Pásztorunk!


Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus Egyházközség
1161 Budapest, Hősök tere 11.
Telefon: 405-48-77
Lelkészi hivatali órák: kedd16-18 óráig, péntek 16-18 óráig
Készítette: Jamrik M.