11 Kedves Testvérem az Úr Jézus Krisztusban! Vissza

"Ha kiállt hozzám meghallgatom."
Zsolt. 91, 5.
Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Az emberi létformához szorosan hozzátartozik az, hogy lelkiállapotunktól függően kiáltunk. Felkiáltunk, ha boldogok vagyunk; ha nagyon örülünk valaminek; ha megtalálunk valamit, amit régen keresünk. Az is előfordul, hogy nem azért kiáltunk fel, mert valami kitörő öröm van a szívünkben, hanem mert énünk mélyéből fájdalom, lázadás, sok-sok kérdés fakad.
Tudunk kiáltani; ebben egyek vagyunk. Van, aki egyszer-kétszer az életben. Van, aki többször. Kiáltunk, mert ami belülről fakad, azt nem tudja magába tartani az ember. A kérdés csak az: Kihez kiáltunk, miért, és mi lesz annak az eredménye?
A 91. Zsoltár írója olyan Istenről tesz tanúbizonyságot, aki nem egyszerűen hallgatja, hanem meg is hallgatja az övéit. Ez az Isten, akiről a zsoltáros ír: oltalom, vár. Bennünket védő Isten.
Egy másik képet is használ. Olyan, mint egy madár, aki tollaival betakar, akinek szárnyai alatt biztonságban érezhetjük magunkat. A madár ügyel a kisfiókákra, azok minden apró hangjelzéseire. Így figyel a mi hangunkra is Isten. (…)
Böjt első vasárnapján, és az előttünk álló böjti szakaszban lelkünk mélyéből engedjük feltörni Istenhez szóló kéréseinket.
A Miérteket? a Hogyan tovább? kérdéseket, mindazt, ami bennünk van, engedjük ki szívünkből az imádság létráján felszállani… Isten meghallgat bennünket. MINDIG! Még ha azt is hangoztatjuk, hogy nincs változás az életemben, hiába kérem Istent… Isten akkor is meghallgat és szétzúzhatatlanul nagy az Ő hűsége.
Kiáltásunkat meghallgatja. A többi az Ő választásán, és ami türelmünkön múlik.
Egy ismeretlenszerző műve szerint:


Kinek a kezei

"Egy kosárlabda az én kezeimben úgy 19 dollárt ér. Egy kosárlabda Michael Jordan kezeiben33 milliót. Attól függ, hogy kinek a kezei…

Egy baseball az én kezeimben úgy 6 dolcsit ér. Egy baseball labda Mark Mc Guire kezeiben19 milliót. Attól függ, hogy kinek a kezei…

Két hal és öt kenyér az én kezeimben néhány halas szendvics. Két hal és öt kenyér Jézus kezeiben ezreket lakat jól. Attól függ, hogy kinek a kezei…

Szögek az én kezeimben talán segítenek egy madáretetőt készíteni. Szögek Krisztus Jézus kezeiben az egész világnak megváltást szereznek. Attól függ, hogy kinek a kezei…

Egy bot az én kezeimben egy vadállatot talán távol tart. Egy bot Mózes kezeiben kettéválasztja a tengert. Attól függ, hogy kinek a kezei…

Egy parittya az én kezeimben egy játék. Egy parittya Dávid kezeiben egy hatalmas fegyver. . Attól függ, hogy kinek a kezei…

Most már láthatod, minden attól függ, hogy kinek a kezei.
Tehát tedd kérdéseidet, aggodalmaidat, félelmeidet, reményeidet, álmaidat, családodat és kapcsolataidat Isten Kezeibe, mert minden Attól függ, hogy kinek a kezeiben vannak."

Böjti vasárnapokon kísérjen el bennünket az a gondolat, hogy Istennek fontosak vagyunk egytől-egyig, Ő mindannyiunk hangjára figyel, kezébe mindent letehetünk. Ha kiáltunk hozzá meghallgat, kiragad a nyomorúságból és szeretetével újjáéleszt minket.

Ámen
(Elhangzott: 2003. március 9-én a böjti szeretetvendégségen, Balog Eszter igeszolgálatában.)

Öltöztesd lelked a dicsőség
sugáröltözetébe, állítsd szívedet az isteni
mibenlét képe elé, és elmélkedéssel
hasonulj az istenség tökéletes hasonmásává,
hogy te is megízlelhesd azt az elrejtett
édességet, melyet maga az Isten tartogat
a világ kezdetétől az őt szeretők számára.

A hónap Útmutató igéje

"Csak Istennél csendesül el a lelkem, tőle kapok segítséget."
(Zsolt. 62,2)

"Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr tanácsa valósul meg."
(Péld. 19,21)


Kedves Gyerekek! Kedves Felnőttek!

Farsangi bál időszaka van. A februári hetek jelmeztervezéssel telnek sok helyen. Kedves Gyerekek! Szíved szerint mi lenne álmod jelmeze? Kinek szeretnéd a ruháját felvenni? Napocska, amely fényességet ad a világnak. Tündér, aki segít másokon. Jó varázsló, varázsolni szépet és jót. Kinek a szerepébe akarsz egy rövid ideig belebújni? Ha választhatsz a három közül, melyiket választanád? Nap? Tündér? Jó varázsló?

Kedves Felnőttek! Ha jól belegondolsz, az egész élet egy álarcosbál. A gyerekek még lelkükben tiszták. Hordozzák a tiszta ártatlanság Isten által adott jegyeit. Egy-egy farsang alkalmával képesek letenni a farsangi ruhát, és maradnak Isten gyermekei.

Nálunk, felnőtteknél előfordul, hogy egy egész életen át álarcosbált játszunk. Nem kell hozzá február vagy álarcosbál. Álarcok Betegség álarca, hogy sajnáljanak. Megbocsátás képtelenség öltözete, hogy ne kelljen befogadni Jézus Krisztust a szívbe. Gőgösség köpenye, mert az Isten csak az alázatosaknak ad kegyelmet. A munka álarca, mert a családdal eltöltött intim élet nem megy. A nemetmondás képtelenség, hogy fontosnak látszódjak. Súlyos álarcok! Istenem, hulljatok le!

Márai Sándor Ír erről a Füves könyvében. Az ökumenikus imahéten felolvastam ezt a részt. Gyülekezetemnek is szeretném megtenni abban a reményben, hogy kezükbe veszik, mint az imahét után többen.

Az álarcokat a jellemünk formálja. A jellemünket a szeretet. A szeretetet Isten adja. Ahol nincs szeretet, ott a jellem deformálódik, az álarc felkerül, az Isten kiszorul. Jöjjön Márai Sándor gondolata: "A legérdekesebb tünemény, mellyel az emberi életben találkozhatunk, az emberi jellem. Semmi nem olyan érdekes, meglepő, kiszámíthatatlan, mint a folyamat, melynek során egy ember elárulja jellembeli sajátságait. Bármit mutat a világ: tájakat és természeti csodákat, a földi flóra és fauna beláthatatlan változatait, semmi nem olyan sajátos, mint egy-egy ember jelleme. Mikor érdeklődésünk eljut a világ dolgainak szemlélése közben az emberi jellem ismeretéhez, egyszerre úgy érezzük, ez volt igazi feladatunk az életben. Minden más, amit megismertünk, csak ismereteinket gazdagította. De lelkünk csak a jellemek ismeretétől lesz gazdagabb. Mert ez a legközvetlenebb emberi tapasztalás, igen, a jellem maga az ember. S mert a jellem maga az ember, hasztalan iparkodunk eltitkolni azt: jellemét éppen olyan kevéssé rejtegetheti az ember, mint ahogy testi lényét nem tudja elrejteni semmiféle ködsapka. Ideig-óráig viselhetünk az életben álszakállt és álruhát, de egy pillanatban lehull rólunk minden jelmez és megmutatkozik a valóság. Egy mozdulat, egy szó, egy cselekedet végülis elárulja igazi jellemünket: az álarcosbál csak alkalmi lehet. S a találkozás egy jellem valódi sajátságaival a legnagyobb emberi élmény, melyben részünk lehet."

Az álarcosbál csak alkalmi lehet. Isten előtt hiába veszünk fel álarcot. Ő belelát szívünkbe. Átlát a farsangi ruhán. Előtte nem játszhatunk el a báli keringő édes dallamára való keserű tánclépések bohózatát, önbecsapásokkal.

Ma egy nagy jellemű emberről szeretnék beszélni. A középkor leghatalmasabb uralkodója és keresztyén fejedelmek példaképe volt, kihez foghatót nem ismer a történelem. Ő Nagy Károly (742-814).

"Egyszer, mikor megtekintette az általa alapított udvari iskolát és alaposan megvizsgálta a tanulók írásait, észrevette, hogy különösen a szegény tanulók írásai kifogástalanok, viszont a nemesi tanulók rosszul és figyelmetlenül írtak. Ekkor, szinte 'az utolsó ítéletnap' szerint rendet alkalmazva, a szorgalmasokat a jobbkeze, a lustákat a balkeze felől állította. 'Csak így tovább' - mondta az előbbieknek, 'nagy püspökségeket és apátságokat juttatok nektek és továbbra is védelmezőtök leszek.' De a baloldala felől állókhoz villámokat szóró szemekkel így szólt: 'Nem sokat adok magas nemesi rokonságtoknak. Ha meg nem változtok, ne várjatok tőlem soha semmit.' " (...)

Kedves Gyerekek! Kedves Felnőttek!

Gondolkodjunk el tovább otthon a mai igén! "Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr tanácsa valósul meg." Mi az Isten szándéka az életben?

Ámen
(Elhangzott: 2003 februári családi Istentisztelet)

Nagy dolgokra hívott meg
bennünket azÚr:
például és tükörül állított oda minket
mások számára,
hogy mérceként szolgálhassunk
azoknak, akik a világban élnek.
Nagy hálával tartozunk ezért Istennek,
és egyre jobban meg kell erősödnünk
az Úrban a jócselekedetek végzésére.

A hónap Útmutató igéje

"Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál"
(Róm 8,28)

A 2003-as esztendő a Biblia éve. Köszöntsük ezt a szép kezdeményezést Gárdonyi Géza versével:

Írás a Bibliába
1 3
Ez a könyv a könyvek könyve,
Szegény ember drágagyöngye.
Égi harmat lankadtaknak,
Világosság földi vaknak.
Bölcsességnek arany útja:
Boldog, aki rátalál!
Szomjas lelkek forrás-kútja,
Hol pohárral Krisztus áll.
Gyermekeknek is: "Mily szép rege",
Bölcsnek:"Rejtelmek tengere!"
Fal, - s túl rajta élő hangok,
Köd, s benn zengő hárfák, lantok.
Templomok közt legszebb templom:
Csak megnyitom s benn vagyok.
Ablakán a Paradicsom
Rózsáira láthatok.
2 4
Ez a könyv az örök törvény,
Királyon lánc, rabon napfény,
Tévelygőknek hívó harang,
Roskadóknak testvéri hang,
Elhagyatottnak galambbúgás,
Viharvertnek ereszet,
Haldoklóknak angyalsúgás:
Ne félj: fogd a kezemet!
Minden fakul, minden romlik,
Márványvár is összeomlik.
Bíborleplek ronggyá mállnak,
Dicsőségek füstbe szállnak.
Csak ez a könyv nem tér porba,
Mintha volna élő lelke!...
Ez a könyv a Mózes bokra:
Isten szíve dobog benne.


A 2003-as esztendőben az ókor bizonyságtevőitől átlépünk, a középkor keresztyén hívő elődeinkhez. A januári családi istentiszteleten Bonifáccal ismerkedtünk meg.
Bonifác - családi nevén Winfrid - Angliában született. Kisgyermek volt még, amikor egy este szerzetesek jöttek házukba. A pogányok között végzett térítő munkáról számoltak be. A kisfiút úgy megragadta amit hallott, hogy elhatározta: ő is misszionárius lesz. Szülei, akik nemes emberek voltak, előkelő világi pályára szánták fiukat. De amikor gyermekük egyszer súlyos beteg lett, az apa felajánlotta őt Isten szolgálatára, ha életben marad.
32 évesen szentelték pappá, híres prédikátor lett. Hamarosan átjött Nyugat-Európába, hogy itt hirdesse az igét. A germánok közé ment, a legvadabb törzseket kereste. Hite és bátorsága szinte megbabonázta a féktelen pogány harcosokat. Előfordult ugyan az is, hogy nem értették, amit mond, de látták, hogy szembe mer nézni anélkül, hogy fegyver lenne az oldalán. Látták, hogy erkölcsösen él, nem úgy, mint ők. Látták, hogy milyen szeretettel segít a betegeknek, szenvedőknek. Ebből megsejtették, hogy Bonifác Istene milyen hatalmas és jóságos Úr lehet. Egy alkalommal Hessenben prédikált. A hessenieknek volt egy évszázados szent tölgyfájuk, amelyről azt tartották, hogy abban lakik az istenük. Senki se mert hozzányúlni, mert féltek a pogány isten bosszújától. Bonifác így szólt az összesereglett tömeghez:

 • Az én Istenem azt szeretné, ha szép helyen imádnánk őt. Ha megvéd engem a ti isteneitekkel szemben, amikor szent fátokat, segítetek-e nekem abból templomot építeni?

 • Igen - felelték az emberek, mivel biztosak voltak abban, hogy - az istenség úgyis agyonsújtja majd őt. Lélegzetvisszafojtva figyelték, amint Bonifác fölemelte fejszéjét és lesújtott a fára.

 • Várjatok, míg eléri a közepét - mondták egymásnak.
  Végül kidőlt a fa. Mikor a hesseniek látták, hogy istenük nem tud bosszút állni, hittek Bonifácnak. Ezután már gyorsan ment minden. A kivágott tölgyből elkészült a keresztyén templom, az emberek tömegesen tértek meg Krisztushoz.

  (Elhangzott: 2003 januári családi Istentisztelet)

 • Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus Egyházközség
  1161 Budapest, Hősök tere 11.
  Telefon: 405-48-77
  Lelkészi hivatali órák: kedd 16-18 óráig, péntek 16-18 óráig
  Készítette: Jamrik M.