TAIZÉ- IMAALKALOM

Vissza

Minden hónap második keddjén este 7 órától

TAIZÉ- IMAALKALOM sok énekkel, imával,
Isten szeretetében való elmélyüléssel, feltöltekezés lehetőségével (www.taize.fr).
Előtte fél órával Agapé.

''Én újat cselekszem,
most kezd kibontakozni,
majd meglátjátok."
(Ézs. 43,19a)

Az első alkalom(2007.09.11.) hangulatáról beszélnek a képek:"Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten!
Magasztalnak a népek, magasztal a föld." (Zsolt 46,11)Zorán : Kell ott fenn egy ország

"...Kell ott fenn egy ország
Mely talán ránk is vár
Kell ott fenn egy ország
Amit senki nem talál
Kell ott fenn egy ország
Mely bárkit átölel
Kell ott fenn egy ország
Amit sosem rontunk el..."Gáncs Péter püspök köszöntője


"Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!" (1Krón 16,34)


"A harsonásoknak meg az énekeseknek egyaránt az volt a tisztük, hogy összehangolva zengjék az ÚR dicséretét és magasztalását. Amikor hangosan szóltak a harsonák, a cintányérok és a hangszerek, és dicsérték az URat, mert ő jó, és örökké tart szeretete, akkor a házat, az ÚR házát felhő töltötte be,..." (2Krón 5,13)


"Ámen! Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő a mi Istenünké örökkön-örökké. Ámen." (Jel 7,12)

Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus Egyházközség
1161 Budapest, Hősök tere 11.
Telefon: 405-48-77
Lelkész: Börönte Márta
Lelkészi hivatali órák: kedd 16-18 óráig, péntek 16-18 óráig
Szerkesztette: Jamrik M.
 
Fotó: Ferenci Z.